Sekcja Kardiologii Inwazyjnej PTK
Dotyczy: Sekcja
Publikacja portalu: www.kardiologiainwazyjna.pl

Władze i Członkowie Sekcji

Przewodniczący:
Dr hab. med. Adam Witkowski - (Warszawa)

Z-ca przewodniczącego:
Dr hab. med. Krzysztof Żmudka

Sekretarz:
Dr hab. med Jacek Białkowski

Skarbnik
Dr med Maciej Kośmider

Członkowie:
Dr hab. med. Robert Gil
Dr med Dariusz Ciećwierz
Dr med Maciej Lesiak
Dr med Adam Ochała

Członek - doradca zarzadu ds. naukowych i kontaktów z EuroPCR i TCT
Dr med. Dariusz Dudek

Siedziba: Instytut Kardiologii, Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Tel: +48 22 812 41 64
Fax (1): +48 27 226 45 06
Fax (2): +48 27 226 45 33

Kontakt z Sekcją

Autor: Redakcja
Wprowadzony do archiwum: 2004-06-25
17615

 
 
   Szukaj »
    © 2003 - 2008 Activeweb Medical Solutions.