Zmiana nazwy Sekcji Kardiologii Inwazyjnej
Dotyczy: Sprawy bieżące
Publikacja portalu: www.kardiologiainwazyjna.pl

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Działalność kardiologów interwencyjnych coraz bardziej rozszerza się i w wielu pracowniach obejmuje już nie tylko zabiegi typowo kardiologiczne, ale także dotyczące tętnic szyjnych, nerkowych i kończyn dolnych. Jest to trend, który obserwuje się nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie i Ameryce Północnej. W związku tym nie dziwi fakt, że Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology przekształciła się na ostatnim Kongresie ESC w Barcelonie w European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions.
Nazwa stowarzyszenia, pomijając fakt uzyskania większej niezależności i samodzielności w stosunku do ESC, z pewnością lepiej oddaje zakres zabiegów wykonywanych obecnie w pracowniach hemodynamicznych w Europie. Zarząd Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK podczas ostatniego posiedzenia 20.09.2006 przyjął podobne stanowisko i postanowił wszcząć starania o:
1. przekształcenie Sekcji w Stowarzyszenie;
2. zmianę nazwy z Sekcja Kardiologii Inwazyjnej PTK na Sekcja (a w przyszłości Stowarzyszenie) Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.
Zarząd Główny PTK wyraził podczas swojego ostatniego spotkania (10.10.2006) zgodę na dokonanie zmiany nazwy Sekcji.
Tak więc obecnie oficjalna nazwa brzmi:
SEKCJA INTERWENCJI SERCOWO-NACZYNIOWYCH PTK,
o czym z przyjemnością wszystkich członków naszej Sekcji informuję.

Zmiana Sekcji w Stowarzyszenie, dzięki czemu uzyskamy o wiele większy zakres samodzielności (ale i odpowiedzialności) będzie natomiast procesem zdecydowanie dłuższym (około 1 roku). Przede wszystkim wymaga podjęcia uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji. Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z tradycją podczas Warsztatów Sekcji w Warszawie (19-21.04.2007, hotel Radisson).

Wszystkim członków Sekcji serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w Warsztatach i w Walnym Zgromadzeniu, na którym postanowimy o ewentualnej zmianie Sekcji w Stowarzyszenie oraz dokonamy wyboru nowego Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Pozdrawiam w imieniu swoim i Zarządu Sekcji.
Adam Witkowski

Autor: Tomasz Deptuch

Wprowadzony do archiwum: 2006-10-30
7907

 
 
   Szukaj »
    © 2003 - 2008 Activeweb Medical Solutions.