Zastawki serca- co każdy z Nas wiedzieć powinien.
Dotyczy:
Publikacja portalu: www.kardiologiainwazyjna.pl

Jak działają zastawki serca?
W sercu znajdują się cztery zastawki: dwie pomiędzy przedsionkami serca a komorami serca (zastawka dwudzielna-D po stronie lewej i trójdzielna- T po stronie prawej) oraz dwie pozostałe (zastawka aortalna- Ao i zastawka pnia płucnego- P) leżące w miejscu wyjścia dużych naczyń krwionośnych (aorta, tętnica płucna) z lewej i prawej komory serca. Zastawki otwierają się i zmykają bez przerwy w trakcie całego życia człowieka. Ich rola polega na zapobieganiu cofania się krwi z komór do przedsionków oraz z dużych naczyń (aorty, tętnicy płucnej) do komór serca; warunkują one prawidłowy przepływ krwi przez serce.


Jaka jest przyczyna wad zastawek serca?
W niektórych przypadkach wada serca jest wadą wrodzoną, obecną już w momencie urodzenia, związaną z nieprawidłową budową bądź nieprawidłową czynnością którejś z zastawek. Wady te z reguły pogarszają się z wiekiem i wymagają operacji. Inne wady serca są schorzeniami nabytymi, pojawiającymi się w ciągu dalszego życia człowieka, najczęściej są związane z przebytymi infekcjami, chorobą reumatyczną i stanowią ich odległe powikłanie. Sprzyjać powstawaniu wad serca mogą nieleczone, powtarzające się przeziębienia.

Jakie są objawy wady serca?
Pierwszymi objawami wady zastawki serca są spadek wydolności fizycznej oraz duszność, szczególnie przy wysiłku. Później pojawiają się bóle w klatce piersiowej, obrzęk wątroby, obrzęk podudzi, płuc, sinica warg przy wysiłku lub nawet w spoczynku świadczą o niewystarczającej pracy serca i o jego przeciążeniu związanym z nieprawidłową funkcja zastawek, objawy te nasilają się w trakcie trwania choroby.

Jakie choroby zastawek serca wyróżniamy?
Wyróżnia się dwie podstawowe nieprawidłowości zastawek serca:
Zwężenie zastawki- zastawka nie otwiera się wystarczająco szeroko, odpowiednia ilość krwi nie może przez nią przepłynąć i dlatego krew zalega przed zastawką.
Niedomykalność zastawki- zastawka jest nieszczelna i przepuszcza strumień krwi również w kierunku przeciwnym do prawidłowego.


Więcej na ten temat www.sccs.pl
Autor: Patrycja Kaja Jonetzko
Recenzent: Dr n. med. Elżbieta Adamowicz- Czoch
Wprowadzony do archiwum: 2001-12-12
84535

 
 
   Szukaj »
    © 2003 - 2008 Activeweb Medical Solutions.