Leczenie wad zastawek serca - pytania i odpowiedzi
Dotyczy: Dla pacjentów
Publikacja portalu: www.kardiologiainwazyjna.pl


Czy istnieje inna poza operacją możliwość wyleczenia wady zastawki serca?
Za pomocą leków można poprawiać komfort życia i odciążać serce. Można również regulować funkcje nerek co pozwala na zmniejszenie obrzęków podudzi, płuc i/ lub w jamie brzusznej. Istnieje również możliwość farmakologicznego leczenia zaburzeń rytmu serca które mogą towarzyszyć wadzie zastawki serca. Farmakoterapia ma jednak ograniczony zakres, leczenie takie nie likwiduje przyczyny choroby a tylko jej objawy, natomiast przyczynę choroby - zmiany zastawek serca, można zlikwidować tylko przez operację.

Co się dzieje jeśli zastawka nie zostanie naprawiona czyli pacjent nie podda się zabiegowi operacyjnemu?
Ze względu na nieprawidłowy przepływ i kumulowanie się krwi w sercu musi ono wykonywać większą pracę niż w warunkach prawidłowych. Taka nadmierna praca serca utrzymująca się przez długi okres czasu prowadzi do stopniowego spadku jego funkcji, do niewydolności krążenia włącznie. Jednocześnie dochodzi do zastoju krwi w krążeniu płucnym (małym) bądź w krążeniu dużym, nadciśnienia płucnego lub systemowego oraz nieodwracalnych zmian w budowie ściany naczyń płucnych i serca. Dlatego operację naprawy zastawki należy przeprowadzić jak najwcześniej, nim dojdzie do powstania nieodwracalnych zmian w sercu i w płucach

Jak zostanie przeprowadzona operacja?
Operacja zostanie przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym. W celu uwidocznienia serca i uzyskania odpowiedniego dostępu operacyjnego konieczne jest wykonanie podłużnego przecięcia mostka na całej długości. Praca serca zostanie zatrzymana na okres operacji a krążenia krwi podtrzymuje aparat do krążenia pozaustrojowego, czyli sztuczne płuco-serce, które oprócz zastępowania pracy serca-pompy podtrzymuje także wymianę gazową (pobiera tlen, a oddaje dwutlenek węgla). Istnieją dwa podstawowe sposoby leczenia operacyjnego wady zastawek serca, często o sposobie leczenia decyduje chirurg po dokonaniu oceny dopiero na stole operacyjnym:
Rekonstrukcja zastawki serca pacjenta bez wymiany na zastawkę sztuczną: w zwężeniu ujścia zastawki- przecięcie nieprawidłowej, zwężającej części zastawki w celu poszerzenia drogi przepływu krwi (komisurotomia).
W przypadku niedomykalności zastawki istnieje możliwość usunięcia nieprawidłowej bądź chorej tkanki i zlikwidowania wady.
Wymiana zastawki: kiedy niemożliwa jest rekonstrukcja zastawki wymienia się uszkodzoną zastawkę na zastawkę sztuczną, obecnie stosuje się zastawki mechaniczne (z tworzyw sztucznych ) i zastawki biologiczne (materiał biologiczny od zwierząt bądź ludzi).
W zależności od Państwa wieku oraz całości obrazu klinicznego operujący chirurg zadecyduje o wyborze najlepszej metody.

Autor: Patrycja Kaja Jonetzko
Wprowadzony do archiwum: 2002-12-01
87496

 
 
   Szukaj »
    © 2003 - 2008 Activeweb Medical Solutions.